459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Vetchozrakost, poruchy zraku ve stáří

Popis poruchy zraku ve stáří

Fyziologie (jak to má fungovat)

Dle vědeckých výzkumů nám smysly umožňují vnímat asi 1% informací z našeho okolí.
V pokročilejším věku se vnímání našimi smysly může zhoršovat, jednotlivé části smyslových orgánů se opotřebovávají a snižuje se jejich práceschopnost.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Vetchozrakost (presbyopie) znamená poruchy zraku objevující se po 40. roce života.

Jde o změnu elasticity čočky, která již není schopna jako za mlada pružně reagovat na naše zrakové požadavky. U stařeckých poruch zraku je zmiňována i změna obsahu vody v čočce a z ní plynoucí změna její schopnosti lámat světlo.

Příčiny

  • změna elasticity čočky, změna obsahu vody v čočce a z ní plynoucí změna její schopnosti lámat světlo

Příznaky – klinický obraz

Zhoršení zraku, špatné vidění na blízko, ale i do dálky, pocit malých písmen v novinách, oddalování novin od očí, potřeba dostatku světla, pálení, bolest očí.

Náhle zlepšené vidění na blízko může znamenat rozvíjející se šedý zákal.

Komplikace

  • namáhání, přetěžování očního aparátu může vést k bolestem hlavy

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Používání brýlí je nejčastějším řešením potíží, moderní medicína též nabízí voperování nové čočky.

(Informační zdroje stránky)